Mô tả khóa học:

Chúng ta nghe và sử dụng từ ‘hệ thống’ gần như hàng ngày. “Có lỗi hệ thống” hoặc “Hệ thống không chỉ là tổng của các bộ phận của nó”. Dù có ý thức hay vô thức, bạn là thành viên của nhiều hệ thống – một gia đình, một câu lạc bộ, một công ty hoặc một tổ chức. Bản thân bạn cũng là một hệ thống sinh học phức hợp bao gồm nhiều hệ thống con khác nhau. Nhưng chính xác thì một hệ thống là gì và tại sao cần phải hiểu các hệ thống? Điều quan trọng là, làm thế nào chúng ta có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình, cũng như quản lý các tổ chức hiệu quả và năng suất hơn bằng cách hiểu hiểu hệ thống và tư duy hệ thống?

Khóa học ngắn 2 giờ Nhận thức về Tư duy Hệ thống cung cấp cho người tham gia sự hiểu biết cơ bản về các nguyên tắc và ứng dụng của tư duy hệ thống. Thông qua các bài học, người tham gia sẽ khám phá bản chất liên kết của các hệ thống phức hợp và học cách giải quyết vấn đề một cách tổng thể. Thông qua các ví dụ có liên quan và thực tế, người tham gia sẽ hiểu rõ hơn về cách các thành phần khác nhau trong hệ thống tương tác và ảnh hưởng đến kết quả.

Khóa học nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét các vòng phản hồi, sự phụ thuộc lẫn nhau và những hậu quả không lường trước được khi giải quyết các thách thức trong cuộc sống hàng ngày và công việc. Kết thúc khóa học, những người tham gia sẽ có được nhận thức nền tảng về tư duy hệ thống, cho phép họ tiếp cận giải quyết vấn đề với quan điểm toàn diện và chiến lược hơn trong bối cảnh nghề nghiệp và cá nhân của họ.

Đối tượng:

Bất cứ ai trong độ tuổi lao động, không phụ thuộc vào lĩnh vực ngành nghề.

Mục tiêu khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa học nâng cao nhận thức này, người tham gia sẽ có thể:

  • Hiểu hai cách tiếp cận khác nhau để giải quyết vấn đề (Chủ nghĩa giản lược và Chủ nghĩa toàn diện)
  • Hiểu ‘Hệ thống’ là gì và nó hoạt động / liên quan đến các tổ chức như thế nào (Lý thuyết tổ chức)
  • Hiểu sự khác biệt giữa Hệ thống cứng và Hệ thống mềm
  • Hiểu Tư duy hệ thống như một cách để khám phá và giải quyết các vấn đề phức hợp trong cuộc sống và nơi làm việc
  • Hiểu ý nghĩa của môi trường Hệ thống của Hệ thống
  • Nhận thức được các cách tiếp cận / phương pháp hoặc mô hình Tư duy Hệ thống khác nhau